Blodfobi

Hemofobi är en överdriven rädsla för blod.  Ordet är sammansatt av grekiskans hemo som betyder blod och fobi som betyder för rädsla. Hemofobi är en relativt vanlig fobi men förekommer i många olika grader. Beroende på hur stark fobin är så är den olika svår att leva med. Om det bara handlar om att man har svårt att se sitt eget blod så är det ganska lätthanterligt jämfört med om man inte kan titta på knivar, plåster och ambulanser utan att känna sig svimfärdig.

Man räknar med att ca tre procent av befolkningen lider av blodfobi. En drabbad person upplever mycket starkt obehag vid åsynen av blod. Blodfobikern får symtom som hjärtklappning, yrsel, svettningar och illamående. Det är vanligt med svimningsattacker eftersom blodfobikern oftast drabbas av ett skarpt blodtrycksfall och pulsnedgång. Blodet som triggar reaktionen behöver inte förekomma vare sig i riklig mängd eller vara i direkt anslutning till personen. Det kan räcka med att se blod på film eller tv.

Blodfobi utvecklas oftast i barndomen och vanligast är det att det sker något traumatiskt som får en utlösande effekt. En blodig olycka till exempel. Eller ett sjukhusbesök som är väldigt obehagligt och där man inte kände sig trygg i situationen. Det verkar som om blodfobi också har en ärftlig komponent. Risken att drabbas ökar alltså om det finns släktingar med samma symtombild. Det finns en biologisk vinst med att blodtrycket går ner och att pulsen avtar om det är man själv som blöder. Chansen att överleva stor blodförlust ökar nämligen om kroppen reagerar på just det sättet. Kroppen “sparar” på blodet.

Hos blodfobiker kan man säga att denna reaktion har spårat ur lite och är överaktiverad och i vissa extrema fall kan det räcka med ordet “blod” för att framkalla en svimning. Blodfobi skiljer sig härmed från de flesta andra fobier där triggern snarare utlöser en förhöjd puls. Andra fobier som leder till blodtrycksfall är injektionsfobi även kallad sprutfobi samt ”skadefobi”. Det finns tekniker för att motverka svimningsattackerna som involverar att man lär sig att spänna musklerna i kroppen för att få upp blodtrycket. Denna metod kallas ”tillämpad spänning”.

Att lida av blodfobi kan leda till att man undviker många situationer och detta har naturligtvis en negativ påverkan på livskvaliteten. Man kan ha svårt att befinna sig i sjukhusmiljöer, ta sprutor och titta på viss kultur. Det kan vara svårt att bli förälder eftersom tanken på en förlossning kan vara överväldigande. För att inte tala om hur svårt det skulle vara att behöva plåstra om småsår hos barnen. I förlängningen kan blodfobin vara livshotande om den bidrar till att man inte kan besöka sjukhus vid allvarliga tillbud.

 

Det finns hjälp att få. Blodfobi är en fobi som påverkar det parasympatiska nervsystemet där kranialnerv tio, vagusnerven, aktiverar en blodtryckssänkning. Effekten är överväldigande och man kan känna sig maktlös över att kroppen reagerar så starkt. Genom att förstå och acceptera att kroppen har goda intentioner med blodtryckssänkningen kan man öppna sig för rätt sorts behandling och få kontroll över fobin. Vi på fobikliniken erbjuder olika former av hjälp.

För hjälp med blodfobi ring 08-124 48 965